MACIEJ PAŁKA

W ramach Kiosku lubelskiego w listopadzie gościmy Macieja Pałkę, muzyka, ilustratora, twórcę gier komputerowych i powieści graficznych oraz animatora kultury komiksowej. Maciej w Kiosku prezentuje wystawę zinów i zachęca mieszkańców Węglina do tworzenia komiksów. 

Wystawa zinów komiksowych jest zabiegiem powrotu do pierwotnej funkcji kiosku jako stoiska z prasą. Tym razem nie z wydaniami masowymi lecz limitowanymi, nie z edycją regularną lecz akcydensową, nie z towarem popularnym lecz z ulotnym uchwyceniem artystycznego gestu. Kiosk zmienia się w czytelnię półprofesjonalnych i amatorskich mikrowydawnictw stanowiąc przygotowanie do późniejszych warsztatów z mieszkańcami.

Kuratorka – Agata Will

fot. Ludomir Franczak