FLORENTYNA NASTAJ

W październiku w „Kiosku lubelskim” zagościła Florentyna Nastaj, która przygotowuje wystawę stworków, nad którymi pracuje już od wielu lat. Artystka zaproponuje mieszkańcom Węglina stworzenie potworka „Węglinka”, który być może stanie się maskotką dzielnicy.

Głównym celem rezydencji w Kiosku lubelskim jest przeprowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy lokalnego referendum, w którym wyrażą oni opinię na temat sympatii względem kandydatów na stworka – symbolicznego reprezentanta dzielnicy Węglin. Postaci kandydatów (wygląd, imiona i krótka ich historia) będą prezentowane w Kiosku ze sztuką od początku października.

Kuratorka – Agata Will

Fot. Anna Jurak