PIĘCIOLECIE KIOSKU

Lista artystów współtworzących ostatnie lata działalności / the list of artists:

Michael Ackerman (US), Sebastian Buczek, Ada, Nina, Malina i Radek Bułtowicz, Brygida, Dariusz i Weronika Boruch, Krzysztof Burdziński, Robert Curgenven (AU), Elisabetta Consonni (IT), Marcin Dymiter, Ludomir Franczak, Magdalena Franczak, Michał Fronk, Fundacja Archeologia Fotografii, Łukasz Głowacki, Ewelina Jeziorska, Kazimierz Kasprzak, Henryk Kuś, Robert Kuśmirowski, Jarosław Koziara, Weronika Lewandowska, Łodygi, Motto Publications (DE), Flora Nastaj, Agnieszka Obszańska, Daniel Odija, Maciej Pałka, Jakub Pieleszek, Zbigniew Sobczuk, Kamil Stańczak, Attila Stark (HU), Marian Stępak, Magdalena Szubielska, Mariusz Tarkawian, Benjamin Verdonck (B), Janina Węgrzynowska, Adam Witkowski, Ania Witkowska, Jaśmina Wójcik, Honza Zamojski, Ola Zińczuk
Kiosk ze sztuką działa już piaty rok. W tym czasie zaprezentowaliśmy ponad 40 artystów z całego świata, a Kiosk był galerią sztuki, księgarnią z publikacjami artystycznymi, gablotą kolekcjonerską, a nawet mieszkaniem dla pięcioosobowej rodziny. Zaproponowaliśmy kilka cykli sytuujących się na pograniczu sztuk wizualnych – od prezentacji artystów w formie wystaw, poprzez oddanie Kiosku we władanie lokalnych kolekcjonerów – po akcje w obrębie dzielnicy, dla których budynek stał się centrum dowodzenia. Kilkakrotnie też, za sprawą artystów dźwiękowych, Kiosk zamienił się w stację nadawczą. Niezwykle ważnym elementem stała się współpraca z lokalną społecznością – ludźmi tworzącymi dzielnicę Węglin. To oni stali się motorem działań m.in. Kiosku Kolekcjonerów i projektu Nowy Dom.

W piątym roku pragniemy podziękować wszystkim, którzy z nami współpracowali i jednocześnie zadać otwarte pytanie – co dalej? Jak powinna wyglądać przyszłość Kiosku? Czy nadal powinien być miejscem prezentacji artystów, czy może lokalnym centrum aktywności, jak ma to miejsce w podobnych lokalizacjach na Litwie, w Niemczech, czy w Mołdawii? A może są jakieś inne drogi?

Zapraszamy do dyskusji podczas otwarcia wystawy i okresu jej trwania.

Kiosk with art has been running fifth year. At that time, we presented more than 40 artists from around the world, and the kiosk was an art gallery, a bookshop with artbooks, display case for collectors, and even apartment for a family of five. We proposed several cycles on the border of visual arts, sound and actionism, also giving away the Kiosk to local community.

In the fifth year, we would like to thank everyone who worked with us and at the same time ask an open question – what next? What should be the future of Kiosk? Should it still be be a place for the presentation of arts, or maybe the local hub of activity, as it is in similar locations in Lithuania, Germany or in Moldova? Or are there any other ways?