MICHAŁ FRONK

Efekty rezydencji Michała Fronka w Kiosku ze Sztuką. W trakcie spacerów architektonicznych i warsztatów z mieszkańcami oraz działań samego artysty, powstała wystawa podsumowująca miesiąc działań.
Kuratorka – Agata Will

fot. Jacek Świerczyński